Følg os:

Tweens

Kæmper din forening også med at fastholde tweens?

Vær med til at knække koden!

Tweensindsatsen af ’Vi bevæger’-projektet har til formål at udvikle attraktive aktiviteter og sætte fokus på det gode klubmiljø, der fastholder tweens i foreningsidræt.

 

Det er GRATIS at være med i projektet, som løber over en sæson og består af:

Opstartsmøde i foreningen/klubben (dato aftales med lokal konsulent)

Seminar november 2017 (dato følger) Se program her 
Opfølgningsseminar april 2018 (dato følger) Se program her

Læs mere her

 

Ansøgningsfristen for at være med i sæson 17/18 er 1. juni 2017.
Ansøgningen sendes til os på en mail med en kortfattet beskrivelsese af, hvorfor I vil med. Kom ind på:

  • Hvilke udfordringer oplever I med at fastholde 8-12 årige?
  • Hvorfor er I indstillede på at arbejde med problemstillingen?
  • Hvilke personer ser I løfte opgaven med projektet i jeres forening?

Send jeres ansøgning til aj@svoem.dk (SVØM) eller bjn@gymdanmark.dk (GYM).

 

Kommer din forening med i projektet indgår vi en samarbejdsaftale.
Se hvilke klubber/foreninger vi indtil videre har lavet aftale med her.

 

Hvad giver processen os?

opstartsmødet hjemme i foreningen får I sat ord på jeres udfordringer.


seminaret (se program for seminar her) møder I bl.a. ungdomsforskeren Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier, der kommer med ny viden og stimulerende inspiration til fastholdelsesarbejdet. I får også inspiration til trænerrollen og konkret træningsinspiration. Dagen vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde, hvor I stiller skarpt på den konkrete indsats hjemme i jeres forening. 


opfølgningsseminart (se program for opfølgningsseminar her)deles erfaringer mellem de deltagende klubber. I får inspiration til det kreative arbejde fra skør idé til konkret aktivitet og endelig rundes processen af. 

 

Undervejs i processen:

 

Formål

Omdrejningspunktet for tweens-indsatsen er i samarbejde med klubber og foreninger at udvikle aktiviteter og metoder, der bidrager til at fastholde de 8 til 12 årige. Vi er overbeviste om, at man med de rette aktiviteter og den rette pædagogiske tilgang til denne aldersgruppe kan skabe et meningsfuldt og attraktivt tilbud, der kan samle tweens i svømmeklubber og gymnastikforeninger.

 

Arbejdsdokumenter
Når man går i gang med Tweens-processen bliver man præsenteret for forskellige arbejdsdokumenter, der hver især er tænkt som en hjælp til jer. 
Find og download dokumenterne herunder.

 

SUMO analyseskema

Handlingsplan

Aktivitetsskema

Aktivitetsbeskrivelse

 

 

Kæmper din forening med at fastholde tweens?
Vær med til at knække koden
- sæt gang i arbejdet i din forening/klub.

Processerne starter op i efteråret.

Læs mere ved at klikke her